Toimintaolosuhteet

Olosuhdetekijöitä, joihin ei voida toiminnanosallisten panostuksella vaikuttaa suoraan, mutta joita tarvitaan toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnan kannalta ulkoisia tekijöitä, jotka eivät ole sinänsä toiminnasta riippuvaisia. Toimintaolosuhteet voidaan ehkä valita ja niiden muutoksiin ja vaikutuksiin voidaan ehkä varautua. Joillain toimenpiteillä toimintaolosuhteisiin voidaan ehkä vaikuttaa "kiertotietä". Toimintaolosuhteiden luonnetta kuvaa esimerkiksi sanonta "palapelin kokoaminen ei onnistu pimeässä huoneessa".