Prosessit

Toimintovirtoja, joita tarvitaan toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Prosessit liittyvät arvotekijöiden hyödyntämiseen. Prosessien avulla arvotekijät - palapelin palaset - sidotaan toimintaa palvelevaksi kokonaisuudeksi.