Toimintarakenteet

Yhteisön rakenteita, jotka liittyvät arvotekijöiden ja prosessien hyödyntämiseen toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkoituksella asetettuja ja itsellään muodostuneita toimintaan liittyvien yksilöiden, ryhmien ja toiminnallisten kokonaisuuksien välisiä virallisia ja epävirallisia suhteita ja järjestelyjä. Toimintarakenteet ovat tavallaan alusta, jolle palapeli kootaan.