Riskit

Riskillä mitataan uhkan merkitystä suhteessa toimintaan, eli toisin sanoen suhteessa toiminnantekijöiden hyödyntämiseen tavoitteiden saavuttamiseksi. Riski on tavallaan uhkan mittari, joka sisältää tiedon uhkan vuoksi aiheutuvan kielteisen seurauksen tapahtumisesta ja vaikutuksista. Riskit ovat siis mahdollisia haitallisia tapahtumia, joiden haitallisuus ja mahdollisuuden aste tiedetään. Riskiä tarvitaan työvälineenä, jotta tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta voitaisiin käsitellä toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.