Toimenpiteet

Toimenpiteet ovat keinoja, joilla suojataan toiminnantekijöitä uhkilta, tai varaudutaan uhkien mahdollisesti aiheuttamiin muutoksiin toimintaolosuhteissa. Toimenpiteillä myös korjataan haavoittuvuuksia. Tehokkaiden toimenpiteiden vaikutuksesta riskit vähenevät.

Jotkin toimenpiteet kohdistuvat suoraan riskeihin (esim. vakuutukset).

 

Haavoittuvuudet

Toimenpiteissä olevia heikkouksia tai suoranaisia aukkoja, jotka haittaavat toiminnantekijöiden suojaamista, tai uhkien mahdollisiin vaikutuksiin varautumista. Haavoittuvuuksien luonnetta kuvaa sanonta: "ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki". Haavoittuvuuksia voidaan pyrkiä korjaamaan toimenpiteillä.