Toiminnanosalliset

Kaikki ne 1) joilla on toimintaan liittyviä odotuksia, 2) jotka ovat panostaneet tai panostavat toimintaan jollain tavalla, ja 3) jotka voivat jollain tavalla vaikuttaa panostuksensa määrään.