Toiminnantekijät

Arvotekijöiden, prosessien, toimintarakenteiden ja toimintaolosuhteiden yhteinen nimitys.