Toiminta

Halutun tulevaisuuden toteutumiseen tähtäävä aktiviteetti tai sen puute. Yhteisön kannalta tämä tarkoittaa toiminnantekijöiden hyödyntämistä tavoitteiden saavuttamiseksi.