Uhkat

Toiminnan kannalta kielteisiä asioita, jotka saattavat aiheuttaa toiminnantekijöille vahinkoa tai muulla tavoin estää tai vaikeuttaa niiden hyödyntämisen.