English
Yhteisturvallisuus - hyödyllisempi tapa ymmärtää turvallisuus.
EtusivuUutisetYhteisturvallisuus MallitSanasto LinkitMateriaaliKeskusteluYhteystiedot

YHTEISTURVALLISUUS

Mikä tahansa toiminta perustuu siihen, että on olemassa 1) tavoite eli haluttu tulevaisuuden toteutuma, 2) tavoitteen toteutumista koskeva riittävä varmuuden tunne, sekä 3) tavoitteen toteutumiseen tarvittava panostus.

Toimintaan osallistuvien tahojen panostus riippuu tavoitteen toteutumista kohtaan tunnetusta riittävästä varmuudesta. Ilman panostusta ei ole toimintaa, joten riittävällä varmuuden tunteella on toiminnan kannalta perustavaa laatua oleva merkitys.

Tavoitteen toteutumista koskeva riittävä varmuuden tunne syntyy onnistumisen edellytyksistä tehdyistä omakohtaisista tulkinnoista. Toisin sanoen, varmuuden tunne syntyy käsityksistä, jotka koskevat koettujen uhkien mahdollisia kielteisiä vaikutuksia, ja näiden vaikutusten riittävää minimointia. Tulkintojen sisältöön vaikuttavista asioista riippuu, onko tunnettu varmuus riittävää, jotta tavoitteen saavuttamiseen halutaan panostaa.

Tehdyt tulkinnat eivät välttämättä vastaa asioiden todellista tilaa. Voi esimerkiksi syntyä virheellinen käsitys siitä, että tavoitteen toteutumista ei uhkaa mikään, tai että koettujen uhkien vaikutukset on minimoitu tehokkailla toimenpiteillä. Todellisuudessa asiat saattavat kuitenkin olla juuri päinvastoin. Toisin sanoen: varmuuden tunne, jonka vuoksi toimintaan panostetaan, voi olla myös virheellinen.

Varmuuden tunteesta riippumatta voi siis käydä niin, että tavoitetta ei saavuteta ja panostus menee hukkaan. Näin ollen toiminnan kannalta on olennaista se, että varmuuden tunne vastaa riittävästi todellista asioiden tilaa. Riittävässä määrin tosiasioihin perustuvan varmuuden tunteen edellytys on se, että käsitykset uhkista vastaavat riittävästi todellisia uhkia, ja että käsitykset uhkien vaikutusten minimointiin tähtäävien toimenpiteiden tehokkuudesta vastaavat riittävästi toimenpiteiden todellista tehokkuutta.

Koska toiminnan tavoitteiden saavuttamisen kannalta on yhtä tärkeää, että uhkien vaikutukset on tosiasiallisesti minimoitu, ja että toimintaan panostavien tahojen varmuuden tunne vastaa riittävän hyvin todellista asioiden tilaa, voidaan turvallisuus määritellä:

Tulevaisuuteen kohdistuvien odotusten toteutumiseen liittyvä varmuus, joka perustuu riittävän todenmukaiseen tulkintaan asiaan vaikuttavista tekijöistä.

Copyright © Jere Peltonen